Press releases - Terme Čatež
Top offer target="_top" Destinations target="_top" Accommodations target="_top" Experiences target="_top" Safe in Terme Čatež target="_top"
Press releases

Izvolitev novih članov v nadzorni svet Term Čatež d.d. s strani delavcev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: Na podlagi veljavne zakonodaje, predvsem pa 277. člena zakona o gospodarskih družbah družba Terme Čatež d.d. objavlja spremembo v nadzornem svetu družbe.