Press releases - Terme Čatež
Top offer target="_top" Destinations target="_top" Accommodations target="_top" Experiences target="_top" Safe in Terme Čatež target="_top"
Press releases

Povzetek sklepov 75. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d.

Povzetek sklepov 75. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na svoji 75. seji dne 8. julija 2009 in sprejel naslednje sklepe: