Press releases - Terme Čatež
Press releases

Podatki o poslovanju TERME ČATEŽ v obdobju januar - september 2008

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi Objava podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2008
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2008

Glede na Priporočila borze javnim delniškim družbam za obveščanje in določila Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev leta 2008. 

Podatki o poslovanju Term Čatež so v prilogi.