Press releases - Terme Čatež
Press releases

Vabilo in sklic na izredno skupščino delničarjev Term Čatež d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na zahtevo delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Ljubljana, ki je imetnik 23,79 % osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., uprava družbe v skladu z 296. čl. GD-1 sklicuje, uprava družbe sklicuje izredno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v ponedeljek 20. oktobra 2008 ob 13.00 uri na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme