Press releases - Terme Čatež
Press releases

Povzetek sklepov 71. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 02.07.2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: