Press releases - Terme Čatež
Press releases

Pritožba Kapitalske družbe d.d. Ljubljana na sklep Okrožnega sodišča v Krškem

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: