Press releases - Terme Čatež
Press releases

Sklep okrožnega sodišča v Krškem o vpisu sprememb v sodni register

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: