Press releases - Terme Čatež
Press releases

Nerevidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež d.d. za leto 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., ZTFI in veljavne zakonodaje, družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja nerevidirane nekonsolidarne računovodske izkaze Term čatež d.d. za obdobje 01.01.2007 do 31.12.2007.