Press releases - Terme Čatež
Press releases

Obvestilo o pomembnem deležu 2

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št.79/2006) in 124. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI, Ur.l. RS, št. 67/07) družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja naslednje sporočilo: