Press releases - Terme Čatež
Top offer target="_top" Destinations target="_top" Accommodations target="_top" Experiences target="_top" Safe in Terme Čatež target="_top"
Press releases

Obvestilo o pomembnem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št.79/2006) in 124. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI, Ur.l. RS, št. 67/07) družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja naslednje sporočilo:
Uprava družbe Center naložbe d.d., Ulica Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor, nas je na podlagi 10. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št.79/2006) in 118. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI, Ur.l. RS, št. 67/07) obvestila, da je na dan 10.12.2007 na podlagi pravnega posla odtujila 64.396 navadnih imenskih delnic z glasovalno pravico izdajatelja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, z oznako TCRG, kar predstavlja 10,77 % vseh glasovalnih delnic izdajatelja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.