Press releases - Terme Čatež
Top offer target="_top" Destinations target="_top" Accommodations target="_top" Experiences target="_top" Safe in Terme Čatež target="_top"
Press releases

Sklep o razveljavitvi začasne odredbe

Prejeli smo sklep Okrožnega sodišča v Krškem, Opr.št. Zg 1/2007, s katerim je sodišče ugodilo našemu ugovoru zoper izdano začasno odredbo, ki je bila izdana na predlog upnika DZS d.d. zoper dolžnika Terme Čatež d.d., in le-to razveljavilo.