Press releases - Terme Čatež
Top offer target="_top" Destinations target="_top" Accommodations target="_top" Experiences target="_top" Safe in Terme Čatež target="_top"
Press releases

Sklepi 13. redne seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d.d., z dne 31.7.07

Sklepi 13 (trinajste) redne seje skupščine delničarjev družbe TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi s sedežem Čatež ob Savi, Topliška c. 35 (petintrideset), Sklic skupščine je bil objavljen v Uradnem listu štev. 57 z dne 29.06.2007 in dopolnitev dnevnega reda v Uradnem listu štev. 59-60/2007 z dne 06.07.2007.