Press releases - Terme Čatež
Press releases

Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 64. člena Zakona o prevzemih (Ur.l.RS, št.47/97) izdajatelj vrednostnih papirjev (TCRG) Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, obvešča javnost, da jo je uprava družbe Delo Prodaja iz Ljubljane, Dunajska cesta 5, obvestila, da je dne 03.08.2006 pridobila 5.722 rednih imenskih delnic z oznako TCRG izdajatelja Terme Čatež d.d. in ima tako skupaj 33.483 delnic oziroma 5,6% vseh delnic družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi. Uprava

Terme Čatež d.d.