Press releases - Terme Čatež
Top offer target="_top" Destinations target="_top" Accommodations target="_top" Experiences target="_top" Safe in Terme Čatež target="_top"
Press releases

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 58. seji nadzornega sveta

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 58. seji nadzornega sveta, dne 29. avgusta 2006 :
  1. Nadzorni svet je potrdil zapisnik 57. seje nadzornega sveta in dnevni red 58. seje nadzornega sveta
  2. Nadzorni svet se je seznanil s polletnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. in skupine Terme Čatež
  3. Nadzorni svet se je seznanil z ustnim poročilom o investicija

Uprava