Press releases - Terme Čatež
Top offer target="_top" Destinations target="_top" Accommodations target="_top" Experiences target="_top" Safe in Terme Čatež target="_top"
Press releases

Nerevidirano nekonsolidirano polletno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2006

V dokumentu so prikazani nerevidirani nekonsolidirani in konsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP) skladno z Uredbo ES št. 1606/2002 in ZGD – H, ki je bila sprejeta 29. 12. 2004.