Press releases - Terme Čatež
Top offer target="_top" Destinations target="_top" Accommodations target="_top" Experiences target="_top" Safe in Terme Čatež target="_top"
Press releases

Povzetek nerevidiranega nekonsolidiranega in konsolidiranega polletnega poročila družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2006

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.list RS, št. 56/99) družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja povzetek polletnega poročila za obdobje januar-junij 2006, ki vsebuje nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze družbe
Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi za obdobje januar-junij 2006, izdelane skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze Skupine Terme Čatež za obdobje januar-junij 2006, izdelane skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.