Press releases - Terme Čatež
Top offer target="_top" Destinations target="_top" Accommodations target="_top" Experiences target="_top" Safe in Terme Čatež target="_top"
Press releases

Nakup 49.596 delnic TP Portorož, d.d. z oznako TUPG

Terme Čatež d.d. so sklenile pogodbo s prodajalcem Istrabenz holdinška družba d.d., Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper o nakupu deleža (25,43%) v Turističnem podjetju Portorož d.d., in sicer 49.596 delnic TUPG po ceni 9.875,00 SIT za eno delnico. Celotna kupnina zgoraj navedenih delnic znaša 489.760.500,00 SIT. Preknjižba delnic bo izvršena po plačilu celotne kupnine.

Po izvedbi transakcije bodo Terme Čatež d.d. povečale lastniški delež v Turističnem podjetju Portorož iz dosedanjih 50,76% na 76,2% in bodo lastnice 148.581 delnic od skupno 195.000 delnic TUPG.

Uprava
Terme Čatež d.d.