Press releases - Terme Čatež
Top offer target="_top" Destinations target="_top" Accommodations target="_top" Experiences target="_top" Safe in Terme Čatež target="_top"
Press releases

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.list RS, št.56/99), Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za obdobje 01.01.2005 do 31.12.2005.