Press releases - Terme Čatež
Press releases

Komentar na objavo članka v Financah z dne 19.09.2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

V časopisu Finance je bila 19. 09. 2005 objavljena pod naslovom »Bombna eksplozija na parkirišču Terme Ilidža« napačna informacija, da je hotel Terme Ilidža v lasti Term Čatež d.d..Hotel Terme Ilidža se nahaja na nasprotnem bregu reke Željeznice in ni lastniško niti kako drugače povezan z vodnim kompleksom Terme Ilidža d.o.o., ki je v 90 %-ni lasti Term Čatež d.d..

Današnja objava, kakor tudi vsa do sedaj v letu 2005 objavljena sporočila za javnost s strani Term Čatež d.d. in tudi vsa v bodoče objavljena sporočila za javnost so in bodo dostopna javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze dalje tudi na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom:

>o podjetju<,
>novinarska soba<,
>sporočila za javnost<

 

TERME ČATEŽ d.d.
Uprava