Press releases - Terme Čatež
Press releases

Sporočilo za javnost s seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 13.06.2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Družba Terme Čatež d.d. je dne 14.06.2005 pridobila s strani predsednika nadzornega sveta Bojana Petana naslednjo informacijo:

Nadzorni svet delniške družbe Term Čatež d.d. je pod drugo točko dnevnega reda obravnaval poročilo komisije za preučitev nakupa delnic Delikatese d.d. Ljubljana. Po preučitvi poročila je nadzorni svet z večino glasov članov ocenil, da na podlagi vseh dejstev, ne more več imeti zaupanja do generalnega direktorja družbe g. Boruta Mokroviča. Na osnovi navedenega je nadzorni svet sprejel sklep, da se g. Boruta Mokroviča z dnem 13.6.2005 razreši kot generalnega direktorja družbe Terme Čatež d.d. v skladu s 1. alinejo, 2. odstavka 250. člena Zakona o gospodarskih družbah. Navedeni sklep je nadzorni svet sprejel s 6 glasovi za in 1 proti, 2 člana nista glasovala. Istočasno je nadzorni svet v skladu z 268. členom Zakona o gospodarskih družbah za namestnika generalnega direktorja imenoval do 30.9.2005 g. Gorana Brankoviča. Vodstvo družbe bo v vseh aktualnih zadevah v skladu s pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev sproti obveščalo delničarje in zainteresirano javnost.

Predsednik Nadzornega sveta