Press releases - Terme Čatež
Press releases

Izjava

Z včerajšnjim dnem me je nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. v skladu z 268. členom ZGD kot dosedanjega člana nadzornega sveta družbe imenoval na mesto namestnika generalnega direktorja družbe Terme Čatež d.d.

Danes sem opravil pogovor z dosedanjim generalnim direktorjem družbe. Dogovorila sva se za korektno sodelovanje do izteka njegove zaposlitve v družbi. Opravil sem razgovore z ožjim vodstvom družbe in prevzel tekoče posle v skladu s polnimi pooblastili.
Delničarje in zainteresirano javnost obveščam, da bom nadaljeval z zastavljeno strategijo družbe in njenimi poslovnimi načrti.


Goran BRANKOVIČ
Namestnik generalnega direktorja