Press releases - Terme Čatež
Press releases

Izjava s seje Sveta delavcev Term Čatež d.d., dne 22.06.2005

Danes, dne 22.06.2005 je potekala seja Sveta delavcev Term Čatež d.d.

Po razpravi je Svet delavcev sprejel naslednja sklepa: 

  •  Dosedanje tri člane Nadzornega sveta, ki so imenovani s strani Sveta delavcev, se odpokliče in jim preneha mandat z dnem izvolitve novih članov Nadzornega sveta, ki jih voli svet delavcev.
  • Predsednik Sveta delavcev se zadolži, da skupaj s predsednico volilne komisije takoj začneta s postopki zbiranja kandidatur za izvolitev novih članov Nadzornega sveta, izvoljenih s strani Sveta delavcev.

Svet delavcev in ZSSS-sindikat Term Čatež izrecno izjavljata, da ta postopek ni v nobeni povezavi z zamenjavo generalnega direktorja uprave Term Čatež d.d., saj sega začetek postopka v september 2004.


Zapisal predsednik Sveta delavcev:
DAMJAN KRULC