Press releases - Terme Čatež
Press releases

Povzetek sklepov nadzornega sveta Terme Čatež d.d. z dne 27.05.2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet Term Čatež d.d. se je sestal na 48. seji dne 27.05.2005 in je zavzel spodaj navedene sklepe in stališča:

1. Nadzorni svet je obravnaval revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2004 s predlogom o delitvi bilančnega dobička in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2004 ter ga potrdil. Sprejel je tudi pisno poročilo nadzornega sveta v skladu z 274.a členom ZGD.

Uprava