Press releases - Terme Čatež
Press releases

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Terme Čatež za leto 2004

Na podlagi 34. člena Pravil Ljubljanske borze d.d. in 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Terme Čatež d.d. Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze za leto 2004.