Razgovor u živo
ANWB 2016 adac & anwb 2015 naj kopališče 2014 Naj kamp 2014 Holiday Check in your pocket 2015

Kineziterapija ili terapeutska gimnastika

Vitalnost je lepa, zdravlje je sve!

Kineziterapija uključuje aktivno, asistirano i pasivno terapeutsko razgibavanje ili mobilizaciju zglobova, individualnu i grupnu terapeutsku gimnastiku, aktivne relaksacijske vežbe, proprioceptivnu neuromuskulaturnu facilitaciju (PNF), individualne vežbe pre i posle porođaja, individualne vežbe muskulature kukova, grupne vežbe disanja, vežbe izdržljivosti, vežbe za propriocepciju, vežbe u suspenziji,  funkcionalni trening, školu hodanja i stajanja, vežbe na lopti, radnu terapiju, te neurofizioterapiju (Bobath).

Terapeutska gimnastika u vodi
Lečenje postupcima kineziterapije provodimo individualno ili u grupama, zavisno od zdravstvenog stanja pacijenta.

Pasivno razgibavanje ili mobilizacija zgloba
Kod ograničene pokretljivosti zgloba, pokušavamo razgibavanjem ili mobilizacijom poboljšati ili normalizovati opseg pokreta ili doseći svu funkcionalnu pokretljivost zgloba.

Aktivne relaksacijske vežbe celog tela

Aktivnim relaksacijskim vežbama pokušavamo gosta naučiti razliku između napetih i opuštenih mišića ili grupe mišića,  i  kako opustiti napete mišiće.

Neurofizioterapija - Bobath
Neurofizioterapija je tehnika, korisna samo kod posebnih, uglavnom neuroloških oboljenja, koju sprovodimo i kod zahvaćene strane i kod zdravog tela.  Pacijenta podstičemo na izvođenje selektivnih kretnji i kombinaciju pokreta, koji će kasnije olakšati izvođenje funkcionalnih kretnji.

Funkcionalni trening – škola hodanja, stajanja

S funkcionalnim treningom pokušavamo pacijenta naučiti sve ono, što zbog bolesti ili oštećenja ne može i što je bitno za njegovu nezavisnost u osnovnim dnevnim aktivnostima. Naglasak je na transferima, učenju oblačenja, hranjenju, ličnoj nezi i odvajanju.

PNF

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) – kretanje se odvija u više ravni, uključeno je više kretnji odjednom. Poboljšava se pokretljivost i snaga mišića, koordinacija i funkcija celokupnog ekstremiteta.

Vežbe na lopti
Mnoge vežbe, koje izvodimo sa loptom, namenjene su otklanjanju različitih zdravstvenih poteškoća.

Individualne vežbe pre i posle  porođaja
Vežbe pre porođaja, koje trudnice izvode su sigurne, a vežbe posle porođaja brže vraćaju telo u stanje pre trudnoće.

Individualne vežbe muskulature kukova
Inkontinencija kod žena, prvenstveno u starijoj životnoj dobi, dosta je učestala. Poznavanjem vežbi za jačanje mišića kukova i  njihovim redovnim i pravilnim izvođenjem poteškoće možemo značajno umanjiti.

Grupne vežbe disanja
Grupne vežbe disanja su vežbe "za dobro jutro", koje u sezoni izvodimo napolju  i koje protežu celo telo, razgibavaju zglobove i olakšavaju početak novog dana.

Vežbe za izdržljivost
Vežbe za izdržljivost (bicikl, kvadriceps klupa) su vežbe, kojima pokušavamo povećati izdržljivost tela, tako da osnažimo mišiće i poboljšamo kardiovaskularnu i respiratornu izdržljivost.

Vežbe u suspenziji
Vežbe, koje izvodimo prvenstveno su za jačanje slabije grupe mišića udova. Izvode se u rasterećenju, kako bi umanjili uticaj gravitacije.

Radna terapija
Terapija, kojom na razne načine pokušavamo poboljšati funkciju i snagu ruku.

Škola hodanja, stajanja
Pacijenta, koji je slabo pokretan ili nepokretan, učimo da  ustaje i postupno samostalno hoda sa  pomoćnikom ili bez njega.

Online rezervacije
Promena / Otkaži rezervaciju »
Adresa
Hotel Čatež
Topliška cesta 35
SI - 8251 Čatež ob Savi
Slovenia
Google Maps
Kontakti
+386 7 62 07 870
Radno vreme
Pregled kod lekara možete  da zakažete lično ili telefonski  
od ponedeljka do petka, između 08.00 i 13.00  
Preporuči prijatelju